Hoppa till innehållet
Hong Kong

LTU:s utomeuropeiska avtal (sk bilaterala avtal)

Publicerad: 21 februari 2022

Luleå tekniska universitet har ett flertal bilaterala utbytesavtal med universitet i Nord- och Sydamerika, Australien, Asien, Mexico samt Ryssland.

Gemensamt för utbyten med dessa universitet är att antalet platser baseras på antal inkommande utbytesstudenter.

Antalet studieplatser vid universitet utanför Europa kan variera från år till år. Vi som arbetar med studentutbyte brukar vid årsskiftet ha platsantalet relativt klart. Vid ansökan i studentportalen finns antalet platser vid respektive universitet listade. Om ett avtalsuniversitet inte finns listat i portalen så saknas utbytesplatser där detta år.

LTU-studenter betalar inga terminsavgifter vid avtalsskolor.

Vart kan man åka?

Är du intresserad att studera i Nord- eller Sydamerika, Australien, Asien, Mexico eller Ryssland?

Kontakta International Coordinator

Maria Vyatkina

Maria Vyatkina, Handläggare

Telefon: 0920-493166
Organisation: Student, Studentservice, Verksamhetsstöd