North

Norra regionen - North2North

Publicerad: 21 februari 2022

Vad är North2North?

North2North är ett utbytesprogram exklusivt för studenter i Norra regionen mellan utbildningsinstitut lokaliserade i denna region.

Du som söker och blir nominerad till utbytesplats inom North2North programmet får ett stipendium på ca 9 000 SEK till resa och 9 000 SEK för uppehälle/termin.

Mer information om North2North:

Ansökan

Ansökan görs online på universitets ansökningsportal för utlandsstudier. För länk till ansökningsportalen och allmän information om ansökningsförfarandet se under rubriken Ansökan i vänstermenyn.

Några viktiga detaljer att tänka på när du gör din ansökan:

I din online-ansökan har du möjlighet att göra tre önskemål om land och universitet för utbytesstudier. Ett första-, andra- och tredjehandsalternativ. Observera att om du söker North2North ska alla tre alternativ vara inom North2North. De länder som är öppna för ansökan är USA, Kanada och Ryssland. Vilka länder och vilka lärosäten som ingår i North2North hittar du på North2North:s hemsida.

I ett senare steg av ansökan under Statement of purpose skriver du en motivering till varför du vill åka till just det landet, nyttan av att läsa utomlands samt planerade studiers anknytning till ditt utbildningsprogram.

Då du söker North2North behöver du ej bifoga en studieplan (learning agreement) med din ansökan.