Hoppa till innehållet
Monument
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Minor Field Studies (MFS)

Publicerad: 6 februari 2020

Intresserad av att åka till ett utvecklingsland för ditt examensarbete? Ansök om stipendium!

Sista ansökningsdag inför våren 2023 -- 7 Oktober 2022!

Du som är i slutet av din utbildning kan åka till ett låg- eller medelinkomstland för att samla material till din uppsats eller examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Du har möjlighet att  ansöka om ett stipendium finansierat av Sida för att åka iväg under minst åtta sammanhängande veckor och max 26 veckor.

Du måste ha en handledare vid LTU och en kontaktperson vid mottagande organisation i värdlandet.

Stipendiet
Stipendiebeloppet är ett resebidrag på 27 000 kr och är inte tänkt att täcka alla kostnader utan är ett bidrag som normalt måste kompletteras med till exempel studiemedel.

Krav för att ansöka om stipendiet
För att söka ett stipendium för MFS  finns ett antal kriterier som du måste uppfylla. Du får inte tidigare ha blivit beviljad ett MFS-stipendium under din studietid, eller ha fått ett annat stipendium som är finansierat av Universitets- och högskolerådet eller Sida för samma studieperiod som din nuvarande ansökan avser. Du får inte heller ha påbörjat en utbildning på forskarnivå.

Du ska:

  • Studera på kandidat-, magister- eller masternivå och använda stipendiet för att samla material till din uppsats eller examensarbete.

  • Ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i värdlandets officiella språk är meriterande.

  • Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Om du är från övriga Norden men inte är svensk medborgare ska du ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år.

  • Inte tidigare under din totala studietid varit tilldelade MFS-stipendium för samma studie (det går att söka och få stipendiet flera gånger så länge det är inte för samma fältstudieperiod)

  • aldrig har påbörjat utbildning på forskarnivå

Bra att veta

Om du har...

  • ...permanent uppehållstillstånd i Sverige får du inte genomföra din studie i ditt före detta hemland. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt är inte att likställa med PUT. Om du är från övriga Norden men inte har svenskt medborgarskap kan du få dispens. Du ska då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år, vid tidpunkten för beviljandet.

Handledare vid universitetet och kontaktperson i värdlandet

För att kunna göra en fältstudie ska du ha en handledare vid LTU (för externa sökande går det bra att ha en handledare på ett annat universitet i Sverige) och en kontaktperson i värdlandet. En beskriving på vad det innebär att vara handledare eller kontaktperson hittar du nedan. Kom ihåg att förmedla detta till kontaktpersonen i värdlandet.

Handledare vid LTU

Din handledare ska i god tid förbereda dig kunskapsmässigt och bistå i projektutveckling, metodval, projektutformning samt stödja och underlätta dina kontakter med kontaktpersonen och myndigheten i värdlandet.

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet ska kunna hjälpa dig med praktiska saker, t.ex. ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, ge tips om boende, transporter och informera om säkerhet. Det är viktigt att stämma av med kontaktpersonen hur säkerhetssituationen i landet ser ut. I din ansökan ska du beskriva vilken roll kontaktpersonen har och vad han eller hon kan hjälpa till med. Kontaktpersonen behöver inte vara knuten till ett universitet eller högskola.
Kontaktpersonen i värdlandet får ingen ersättning från Sida eller LTU och det är därför viktigt att du ersätter honom eller henne för mindre utgifter i samband med t.ex. lokala resor, material eller assistans som tolk. Kom därför tydligt överens om kostnader och ersättningar så att dessa kan tas med i din budget.

LTU MFS ansvarig: Maria Vyatkina (International Office) maria.vyatkina@ltu.se