Hoppa till innehållet
Jordglob
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete och praktik

Erasmus+

Du kan söka Erasmus+ stipendium för praktik/ex-jobb vid företag/myndighet/organisation i Europa. Du måste praktisera (heltid) mellan 2-12 månader, praktiken måste också godkännas av din institution (den behöver dock inte vara poänggivande).
Du kan inte ta emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet samtidigt.

Du kan får Erasmus+ stipendium för max 12 månader för studier- och /eller praktik per utbildingsnivå (kandidat/master).

Stipendiet varierar mellan 555-615 Euro/månad.

Organisationer som inte är berättigade att stå som värd för praktik för utresande studenter från Sverige:

  • EU-institutioner och andra EU-organ: http://europa.eu/institutions/index_en.htm
  • Organisationer som hanterar EU-program
  • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel (t.ex. European University Institute i Italien och Collage of Europe i Belgien och Polen)

Stipendieansökningar handläggs regelbundet, med undantag för perioden juni-augusti.
20 juni är deadline för ansökan gällande praktik under perioden juni-augusti.

För att ansöka om Erasmusstipendium för praktik fyller du i "Ansökan om Erasmusstipendium för praktik" samt "Learning Agreement"  nedan.

Ansökan måste göras innan praktiken påbörjas.

Ansökan mailas till AnnaCarin Larsson, Internationella kontoret, LTU,
anclar@ltu.se

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, IAESTE, är en organisation som kan hjälpa dig att skaffa dig utlandserfarenhet. För mer information, kontakta IAESTE’s lokalkommitté på teknologkåren vid LTU.