Hoppa till innehållet
Information
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Praktisk information för dig som ska studera utomlands

Publicerad: 13 februari 2016

Viktigt och praktiskt att tänka på innan, under och efter dina utbytesstudier.

Efter att ha blivit nominerad som utbytesstudent kan det dröja innan du får bekräftelse från värduniversitetet att du har blivit antagen. Anledningen är att deras terminer inte alltid ligger arbetsmässigt i fas med våra.

Om du av någon anledning måste avstå din plats, måste du omgående meddela oss! Sena återbud kan vara förenat med extra kostnader för värduniversitetet. Vid sena återbud har vi oftast inte heller någon möjlighet att sända en reserv, och vår utbytesplats kommer inte att nyttjas.

Det är krävande att vistas i främmande miljö och att studera på ett främmande språk, men det är också givande. Erfarenheterna från tidigare studerandeutbytesprogram visar entydigt att ett väl fungerande studentutbyte förutsätter en noggrann planering och lång föreberedelsetid. Många kontakter behöver tas både mellan berörda universitet och inom de berörda universiteten.

Det är ditt ansvar att förbereda dig så bra som möjligt bl a genom att läsa om det land du ska åka till och om dess sociala seder och bruk. Läs reserapporter och ta del av tidigare utbytesstudenters erfarenheter. En del studenter har dessutom lämnat sina telefonnummer och e-postadresser så att du även kan kontakta dem direkt.

Det är också mycket viktigt att redan från början kunna följa undervisningen som i de flesta fall är på landets språk. Förbered dig noga och friska gärna upp dina språkkunskaper genom att t ex läsa böcker på landets språk i fråga eller att gå på en språkkurs t ex på kvällstid terminen före. Du bör följa de intensivkurser som erbjuds vid terminens början i flera länder. På en del ställen är den kostnadsfri för utbytesstudenter. Du kan dock inte räkna med att få tillgodoräkna dig en sådan kurs som del av dina heltidsstudier.

Språktest

Inom Erasmus är det obligatoriskt för studenter som påbörjar sin utbytesperiod efter vårterminen 2015 att genomföra ett språktest om undervisningen i värdlandet ges på engelska, spanska, franska, tyska, italienska eller nederländska. Språktestet är obligatoriskt och genomförs både före och i slutet av utbytesperioden.

Språkkurs on-line

Språkkurser är frivilliga att delta i och kan påbörjas efter att du genomfört testet.

Om du erbjuds språkkurs och vill gå denna (det är frivilligt) blir detta möjligt från det datum som LTU tilldelar dig en licens. Så här fungerar det:

  • Kursen startar när du loggat in och gäller från första inloggningen på kursplattformen och lika lång tid som studieperioden är beräknad utomlands. Exempel: första inloggningen är 10 oktober för en utbytesperiod som skall vara 6 månader. Kurslicensen är då giltig till 10 april.
  • Det är i huvudsak läs- och hörförståelsekurser som du kan delta i.
  • Du kommunicerar med lärare och medstudenter, on-line och off-line.
  • Lärarna besvarar dina frågor inom 24 timmar.

Genom plattformen kan du även gå lärarledda kurser:

  • Lärarledda kurser inom varje nivå (A, B och C) kommer att starta var tredje vecka
  • 1-6 personer kan delta i varje kurs

Förutom själva kursmomenten finns också artiklar, glosor, grammatik mm.