Hoppa till innehållet

Under utbytet

Publicerad: 14 februari 2020

Terminsregistrering

Från höstterminen 2018 finns inte längre terminsregistrering, du ska istället registrera dig på ditt utbytesåtagande som ska ligga som en kurs i ladok.

Kursval vid LTU

Kursval för fortsatta studier vid LTU ska göras som vanligt via antagning.se.

Val för vårterminen meddelas senast den 15 oktober och val för höstterminen meddelas senast den 15 april.

Tillgodoräknande

Om din studieplan förändras, kontakta din institution vid LTU för godkännande. Många dokument måste finnas tillgängliga för att utlandsstudierna ska kunna bedömas och tillgodoräknas vid hemkomsten. Samla därför på dig så mycket information om kurserna som möjligt såsom detaljerade kursbeskrivningar, litteraturlistor, schema som visar antalet undervisningstimmar, kopior på dina tentor etc under utlandsvistelsen, så underlättar du det slutliga tillgodoräknandet när du kommit hem.

Du ansvarar också för att dina betyg från din utlandsvistelse skickas till LTU, Internationella kontoret. Om du har möjlighet att få med dig ett original av dina studieresultat vid hemresan påskyndar detta ditt tillgodoräknande och det underlättar också för dig att få din ansökan om studiemedel behandlad i tid.

Ansökan om tillgodoräknande skall skickas in till registrator på LTU.

Att vara ambassadör

Var en god ambassadör för Luleå tekniska universitet. För universitetets fortsatta utbyte är det viktigt att du klarar dig väl både studiemässigt och socialt, och att utländska studenter upptäcker vårt universitet som ett alternativ bland många andra. Deltag i Internationella dagar på värduniversitetet. Ta med dig broschyrer om Sverige, Luleå och Luleå tekniska universitet.

Försäkring

Om det skulle hända något under ditt utbyte har du försäkring genom universitetet. Men det är du själv som kontaktar Kammarkollegiet (om du är på utbytesstudier utanför Europa). Mer information hittar du i Kammarkollegiets app.

Om du är på utbyte inom Europa gäller EU-kortet. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida.