Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman

Kårer och sektioner

På Luleå tekniska universitet finns två studentkårer: Teknologkåren och Luleå Studentkår. Kårerna arbetar för att se till att studenterna vid Luleå tekniska universitet får den bästa utbildningen, ett rikt liv utanför studierna samt är väl förberedda för arbetsmarknaden.

Kåren är studenterna. Kåren arbetar för att studenternas intressen blir synliggjorda både vid universitetet, men även i kommunen, oavsett om du studerar i Luleå, Skellefteå, Piteå eller Kiruna. De ordnar arbetsmarknadskontakter, sociala events och ger dig som medlem välbehövliga rabatter.

Är du orättvist behandlad av en lärare, är du missnöjd med kurslitteraturen eller tycker du att ditt studentboende har blivit för dyrt? Då finns kårerna för att företräda din röst och hjälpa till att lösa problemet.  

Stödjer du det arbete kårerna gör och vill vara med och påverka din studietid? Bli medlem i kåren! Är du driven och vill vara med och förbättra studenternas situation vid Luleå tekniska universitet. Nöj dig inte med att bara vara medlem, engagera dig i kåren!

Luleå Studentkår är för dig som läser ekonomi, samhällsvetenskap, beteende- och systemvetenskap, hälsovetenskap, lärarutbildning samt medie-, musik- eller skådespelarutbildning. Luleå Studentkår har studenter i Luleå och Piteå.

Teknologkåren är för dig som läser till civilingenjör, högskoleingenjör, annan teknikutbildning eller fristående kurser på tekniksidan. Hit hör också forskarstuderande. Teknologkåren har studenter i Luleå, Skellefteå och Kiruna.