Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bra att veta - praktisk information för studenter vid Campus Piteå

Här får du som läser i Piteå mer information om hur du får ditt LTU-kort, var studenttorget finns, var restaurangerna är och mycket annat.

Adress- och namnändring
Tillfällig adressändring görs via Mitt LTU. Har du bytt namn kontaktar du Studenttorget i biblioteket. Du måste ha ett personbevis med det nya namnet för att ändra, alt visa upp en legitimation där det nya namnet framgår.

Användarid (studentanvändarid)
Aktivera ditt studentanvändarid så snart som möjligt. Du använder den inloggning som du fick hos antagning.se. Får du problem, kontakta IT-service via Studentwebben/Mitt LTU/Kontakt LTU, IT-tjänster och support, tel 0920-491664.

Anslagstavla
Affischer och anslag som tejpas på dörrar, glasrutor och väggar plockas omedelbart bort. Använd de anslagstavlor som finns.

Avslutningsceremoni för avgångsstudenter v17
Vi avtackar studenter som avslutar sitt program fredag 2 juni.

Bibliotek
Särskild biblioteksinformation ges av bibliotekspersonalen

Bil- och cykelparkering
Bilparkering är tillåten endast på markerade platser. Nattetid skall parkerings­platserna vara tomma, bl a för att underlätta snöröjning vintertid. Detsamma gäller uppställningsplatserna för cyklar. Respektera parkeringsförbudet framför entréerna! Parkeringsplatser utan el finns vid parkeringen vid Hovslagargatan.

E-postlistor klassvis
Fr o m mitten av september finns e-postlistor klassvis till alla program inom media. De får endast användas i studierelaterade ärenden, detta för att försöka begränsa mailbombningen. Listorna finns i Canvas.

Canvas
Canvas är det system som används för kommunikation i kurs mellan lärare och studenter, en sk lärplattform. Adress https://ltu.instructure.com. Logga in med din studentanvändare.

Fönster
Fönster får inte öppnas eftersom värme- och ventilationssystemet då sätts ur funktion.

Förtäring
All förtäring är förbjuden i biblioteket, övningsrum, undervisningsrum, datasalar och studior. Restaurang 2Kök i Acusticum är öppen på tider som anslås. Studenter får billigare lunch mot uppvisande av LTU-kort.   Uppvärmning av medhavd mat kan göras i studentköket i C-korridoren.

Förvaring
I mån av tillgång, finns möjlighet att förvara kläder, instrument och andra saker i ett låsbart skåp. Nyckel till skåpen kvitteras ut hos Servicecenter mot en depositionsavgift. Enligt gällande bestämmelser har inte institutionen några försäkringar för instrument. Lämna därför aldrig ditt instrument obevakat.

IT, datorer och åtkomst
Information ges under introduktionsdagarna. Har ni frågor, vänd er till Servicenter i A-korridoren eller Servicedesk i Luleå, tel 0920-491664 (int +46 920 491 664), eller via formulär på webb 

Kopieringskort/LTU-kort
Kopieringskort för studenter erhålls hos Servicecenter i A-korridoren. Sen fyller ni på med pengar för kopieringen via PayEx. Det fungerar även som passerkort.

Kurator
Se Studenthälsan

LTU-kort
Ett samlingsnamn för ett kort med dessa funktioner: Passerkort, utskrift och kopiering, kårlegitimation, mecenatkort. Du ska vara registrerad student för att få ett kort.

Så här går det till:
1. Ta med giltig fotolegitimation.
2. Gå till Servicecenter.
3. Du blir fotograferad.
4. Du får kortet i handen.
5. Uppdatera kortet varje termin i Servicecenter när du gjort din terminsregistrering.

Lås, passagekontroll & inbrottslarm
Se separat information som fås i samband med utlämning av LTU-kort och nycklar. Information finns också på intranätet och i Fronter.

Mecenatkort
Om du är registrerat på minst en kurs vid LTU samt är medlem i studentkåren kommer du att få Mecenatlogotypen på ditt LTU-kort. Läser du minst 75% har du även rätt till SJ-logotypen för reserabatter. Vissa reserabatter (tex Stockholms Lokaltrafik) kräver särskild symbol, därför rekommenderar vi att du antingen laddar ner mecenatappen eller beställer ett separat kort från Mecenat för att vara på den säkra sidan. Länk https://mecenat.com/se/

Motorvärmare
Finns i anslutning till Campus Piteå. Kontakta Hanne.Karin.Dokken@ltu.se för mer information.

Ordning i undervisningsrum och övningsrum
Efter varje aktivitet skall bord, stolar, notställ etc ställas tillbaka på sin plats. Konsertflygeln i aulan skall vara låst och får, utöver lektionstid, endast användas efter lärares tillstånd.

Passerkort
Se LTU-kort

Privata telefonsamtal/privatpost
Använd inte KKL’s postadress och telefonnummer för privat bruk. Vi vidarebefordrar inte privat post. Postens brevlåda finns vid busshållplatsen mittemot skolan.

Registrering
Registrering på programmet för höstterminen görs för årskurs 1 första dan på introduktionsperioden. Sen registrerar sig studenter själva på kurser som de läser i läsperiod 1. I läsperiod 3 gör du även terminsregistrering på programmet. Registrering görs första veckan på varje läsperiod. Registreringen görs i LTU/Mitt LTU/Registrera, anmäla.  Logga in med din studentanvändare och lösenord.

Rökning
Generellt rökförbud råder i universitetets lokaler, och utanför alla entréer upp till 15 meter från byggnaden.

Schema
Schema för kurser ska finnas på webben 2 v innan kursstart. De flesta scheman finns i  LTUs schemasystem TimeEdit.

Servicecenter
Finns i A-korridoren. Öppettider 8-17 vardagar, helger 13-14.30.

Sjuk?
Du kan ha möjlighet att få studiemedel under sjukdomstiden. Information finns även på Försäkringskassans webbplats

Sjukvård
Se Studenthälsan.

Studenthälsan 
Studenthälsan från Luleå finns hos oss för bokade besök. Sjuksköterska Maria Kero sitter i rum H115. Boka tid genom att ringa telefon 0920-49 24 55, mobil 070-666 91 68 eller via e-post: Maria.Kero@ltu.se. Kurator finns tillgänglig för bokade besök. 

Studentkåren
Studenterna på KKL i Piteå representeras av Piteå Studentsektion, som är en del av Luleå Studentkår. Läs mer här

Studenttorget
Studenttorget finns i biblioteket. Där får du svar på dina frågor om studierna, om hur du registrerar dig, du kan få hjälp med intyg och mycket annat. Öppettider 12-14.

Studieresultat
Ser du i Mitt LTU, webb ltu.se/Mitt LTU. Du loggar in med din studentanvändare och lösenord. Har du frågor kontakta Studenttorget i biblioteket.

Studievägledning
Kontakta institutionens studievägledare Anny Lindqvist anny.lindqvist@ltu.se  tel 0911-72737, om du har övergripande frågor som rör dina studier, exvis om du vill byta program eller har funderingar på studieuppehåll.

Tenta – anmälan
Du ska anmäla dig via Mitt LTU till alla tentor du vill skriva, även till omtentor. Du gör det via Mitt LTU. Där finns även dina tentor inskannade. Mer info får du av Studenttorget.

Tenta – resultat
Ser du i Mitt LTU.

Tenta – hämta ut
Din tentamen skannas in och du får ett mail med en länk till din tenta. Du kan även hitta din tenta under rubriken Rättade tentor på Mitt LTU. Det är möjligt att överklaga rättningen 

Terminstider för CSN
Höstterminen 2017
28 augusti  - 14 januari 2018
Programstudenter åk 1: 16 augusti – 14 januari 2018
Vårterminen 2018
15 januari - 3  juni. OBS att undervisningen kan sluta tidigare, kolla alltid ditt schema för exakta tider.

Utskrifter
Se LTU-kort.

Utrustning
Bokas via bokningssystemet på webben. Adress http://bokadetta.mh.luth.se. Länken finns också på Studentwebben under Mitt LTU/Reservera, boka. Kontakta servicecenter om du har frågor gällande lån av KKLs utrustning i Piteå. Felanmälan avseende utrustning, inredning och fastigheten lämnas, via e-post; mh-service@ltu.se eller telefon 0911-726 84.

Övriga ordningsregler
Cyklar, inlines och skateboard ej tillåtna inomhus (främst av säkerhetsskäl men även för städningen).
Torkmattorna vid entréerna får inte lånas (som trummattor och emballage vid transporter etc etc)
Affischering ej tillåtet på glaspartier (blir mycket tejprester att skrapa bort)
Möbler som flyttas mellan olika rum ska ställas tillbaka.

Uppdateras av Eva Riklund. Kontakt: eva.riklund@ltu.se

 

 

iStock_000013809182Small.jpg