Dags för registrering

Publicerad: 26 mars 2020

Om du påbörjar en ny kurs i läsperiod 4 måste du kursregistrera dig under läsperiodens tre första dagar, om inte annat anges, för att behålla din plats på kursen.

Registreringsperioder våren 2020

Läsperiod 3: 20 - 22 januari
Läsperiod 4: 30 mars - 1 april

Efter det att du har registrerat dig på kursen, kontrollera att registreringen har gått igenom. Den registrerade kursen ska visas under rubriken Aktuella i Ladok.