Enkät om hur COVID-19 har påverkat dig som är student

Publicerad: 20 maj 2020

Du inbjuds att medverka i en studie som undersöker vilka effekter COVID-19 har haft för studenter. Dina svar kommer bidra till kunskap om studenters situation och stödbehov. Studien genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet. Forskningshuvudman är Uppsala universitet.
Mer information om projektet får du via länk/QR-kod:

covidqr