Hoppa till innehållet

Undervisning läsperiod 1 och omtentaperioden i augusti

Publicerad: 11 maj 2021

Undervisningen ska under läsperiod 1 både ske via distans och på plats i universitetets lokaler.

 

Rektor har fattat beslut om undervisning läsperiod 1 och omtentaperioden i augusti.

Undervisningen ska under läsperiod 1 både ske via distans och på plats i universitetets lokaler. De studenter som är nya vid universitetet ges företräde för undervisning på plats.  Även studenter som deltar i kurser med moment som kräver fysisk närvaro ska prioriteras. Alla studenter (som ej läser en distansutbildning) ska vara förberedda på att platsförlagd undervisning kommer att ske under hösten.

Omtentaperioden i augusti kommer att ske digitalt.