Richard Olsson
"Förbättringarna av universitetets yttre miljö ska göras snarast", säger Richard Olsson, chef inre- och yttre miljö på Luleå tekniska universitet Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

50 miljoner satsas på bättre utemiljö

Publicerad: 4 september 2018

Akademiska Hus satsar nu 50 miljoner på förbättringar av yttre miljön vid Luleå tekniska universitet i Luleå. Satsningarna som görs går utöver ordinarie underhållsplan, ska pågå under tre år och därmed bli klara lagom till universitetets 50-årsjubileum.

– Det här är förbättringar som ska vara synbara för studenter, anställda och besökare och de ska genomföras snarast.  Vi vill hellre prova oss fram experimentellt med mobila bygglösningar än att vi sitter och ritar i flera år, säger Richard Olsson, chef inre och yttre miljö vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitetet i Luleå är tänkt att fungera som en väl fungerande stadskärna. Det innebär att besökare, studenter och personal ska kunna närma sig universitetet lika bra från olika håll och känna sig välkomna, oavsett vilken riktning de ansluter ifrån. Det är denna grundtanke som nu kraftigt ska förbättras när Akademiska Hus satsar femtio miljoner på yttre miljön. Akademiska Hus avsikt med förbättringarna är att de ska ge tydliga snabba effekter och höja nivån på den upplevda yttre miljön på universitetet. 

Först ut att få en rejäl upprustning och ett lyft är den del av Vintergatan som löper från busshållplatsen nere på Universitetsvägen, förbi nya Universitetsbiblioteket och upp till korsningen vid Regnbågsallén, en sträcka som går under benämningen Representationsentrén. Längs Vintergatan finns idéer om att skapa en attraktiv mötesplats där studenter, besökare och personal kan njuta av såväl vår- som vintersol.

– Den bygger vi gärna i trämaterial, så att vi ser att den används och hur vi kan utveckla den, istället för att vi använder oss av stationära tunga betongplattor, säger Richard Olsson.

Satsningarna på yttre miljön innebär även att det kommer att göras särskilda satsningar kopplade till universitetets geografiska läge med vinter och snö. 

 

Kontakt