Glödlampor
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Byte av ställverk i C-huset i sommar

Publicerad: 13 juni 2019

På grund av arbetet med att byta ställverk blir C-huset strömlöst i två olika etapper under veckorna 26-29. I berörda ytor kommer inte belysning, data och ventilation att fungera.

Under perioden 24/6 - 19/7 (v.26-29) kommer Akademiska Hus i sin långsiktiga underhållsplan byta ut det befintliga ställverket i C-huset. Detta innebär att C-huset kommer att bli strömlöst i två olika etapper, vilket medför att belysning, data och ventilation ej kommer fungera i berörda ytor för varje etapp.

LTU kort vid entréer, brandlarm, inbrottslarm och andra övergripande funktioner kommer säkerställas och vara i drift under avbrottet.

För laborationsytorna (viss utrustning) som berörs av hela perioden (v.26-29) kommer tillfällig el att dras in från F-huset för att garantera viss drift under avbrottet. Här kommer även driftsventilationen att fungera.

Hos StiL som har verksamhet i C-huset kommer vissa prioriterad ytor; bl.a. omklädningsrum, gymavdelningen, löpband och spinning, m.m. att fungera som vanligt även om det kan förekomma kortare avbrott.

För mer information och vilken avbrottsperioder som gäller för resp. yta, kontakta din närmaste chef, alternativt Inre och yttre miljö vid LTU eller StiL.