Datorsalar för studenter vid SBN

Publicerad: 15 januari 2020

SBN:s studenter har från LP3 starten tillgång till de nya datasalarna A3011 och A3012 i A-huset. 30 datorer/sal. Salarna F441A och F445 är fortsatt tillgängliga. F131, F133 och F631 är avvecklade.

SBN-studenter kan fr.o.m. LP3 även använda molnbaserade tjänsten Citrix/Azure. Alla SBN:s applikationer kan då användas från alla datorsalar på Campus Luleå samt från studenternas datorer. Information finns på länk nedan.

Lennart Isaksson

Lennart Isaksson, Projektledare

Telefon: 0920-491737
Organisation: IT Ledning och Styrning, Verksamhetsstöd
Ulf Mattila

Mattila, Ulf - IT-samordnare

Organisation: VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491797
Rum: F748 - Luleå»