Hoppa till innehållet

Ett uppgraderat, levande, flexibelt universitetsbibliotek

Publicerad: 24 januari 2019

Öppen bibliotekslounge hela kvällen, där en kopp kaffe från bibliotekscaféet kan avnjutas, modern armatur i tak och bokhyllor, fler eluttag, toppventilation, olika lärandeplatser, självhjälpsområde för in- och utlåning av böcker och bibliotekspersonal som handleder och stödjer studenter i deras lärande; en liten inblick i vad nya universitetsbiblioteket erbjuder.

I framkant i Sverige

Våren 2020 påbörjas inflyttning i det nya moderna universitetsbiblioteket (våning för våning) som hållit stängt efter den snörika vintern 2018 på grund av ett takras. I och med att biblioteket då fick stängas tog universitetet chansen, att istället för att enbart låta laga taket och uppkomna skador, även våga göra en rejäl modernisering och anpassa biblioteket efter de nya behoven som finns på ett universitetsbibliotek.

– Det gör att vi med vår modernisering, nu kan ligga i framkant när det gäller universitetsbibliotek i Sverige. Vi bygger in en flexibilitet i biblioteket, ramar, som gör att vi kan justera efter nya behov. Vi vet ju inte exakt hur biblioteket kommer att utvecklas när det väl tas i bruk, säger Eva Nyman.

Hållbarhet och flexibilitet

Renoveringen och anpassningarna som Luleå tekniska universitet och fastighetsägaren Akademiska hus gör i biblioteket präglas av långsiktighet och hållbarhet med en flexibel och utmanande lärmiljö. Mitt i bibliotekets hjärta finns ett forskartorg med sittgrupper. Här ska studenter och forskare, personal och studenter kunna mötas på ett naturligt och inspirerande sätt. Här kommer avhandlingar att spikas upp digitalt med öppna ceremonier. Grants Office, som hjälper universitetets forskare att hitta extern finansiering kommer att förlägga en del av sin verksamhet här.

 – Helheten med universitetsbiblioteket gör mig väldigt nöjd. Allt hänger ihop, samtidigt som vi har fått en variation. Känslan i den vackra bygganden finns kvar och vi har kunnat återanvända en hel del från gamla biblioteket, säger Eva Nyman.

Idéskisserna ovan visar tanken med nya biblioteket:

  • Nya universitetsbiblioteket får flera spännande ytor, bland annat forskartorg, presentationsstudio, och mötesbubblor; där studenter och forskare kan träna till exempel presentationer och ha möten med personal från biblioteket och Luleå tekniska universitet. Det blir loungeytor och ett flertal spännande studieytor; tyst läsesal, pop-down-platser samt klassiska studieplatser
  • Pedagogisk lärmiljö, i ett modernt utförande där Högskolepedagogiskt centrum, HPC och biblioteket kan möta grupper i en utmanande och spännande lärmiljö
  • De populära studieplatserna på plan 3, längs hyllan med överblick över biblioteket blir kvar men fräschas upp
  • Ytskikten målas och nya textilmattor läggs in i grupprum. Trägolvet i övriga biblioteket slipas och oljas in
  • Ny armatur i tak och inredning (bokhyllor)
  • Ny ventilationslösning installeras som ger en flexibel lösning för framtida behov/anpassningar
  • Utvändig solavskärmning på sidan som vetter mot A-huset (de stora glaspartierna, plan 2)
  • Vattendammen bibehålls, men får en upprustning av Akademiska hus för att driftsättas igen

– Det nya universitetsbiblioteket ska vara en inspiration för studenter, personal och allmänhet och en god studiemiljö. Alla personer ska kunna hitta en plats i biblioteket som passar just dem, säger Eva Nyman, biträdande chef universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet