Hoppa till innehållet
FN:s klimatmöte i Bonn
Studenterna kommer att studera internationella miljösamarbeten. Från FN:s klimatmöte i Bonn 2014. Foto: Jan Golinski / jgolinski@unfccc.int Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens experter på miljö- och klimatpolitik

Publicerad: 18 mars 2022

Hösten 2022 startar en ny distansutbildning i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik vid Luleå tekniska universitet. Behovet av framtida kompetens inom området är stort och flera lärare på nya inriktningen tillhör de främsta forskarna inom miljöpolitik i Sverige.

– Studenterna blir undervisade av lärare som har miljöpolitik som sitt absoluta expertområde, säger Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, och själv en av lärarna

Lösningen på våra miljöproblem är långt ifrån enbart tekniska. En förståelse för de styrprinciper som formar miljöpolitiken är avgörande för att nå uppsatta mål. Det är människor som fattar beslut och därför behövs det även samhällsvetare som kan bidra till att en miljöförändring kommer till stånd. I den här nya inriktningen i statsvetenskap studeras bland annat miljöpolitikens villkor och varför vissa internationella miljösamarbeten är framgångsrika medan andra går mindre bra. Politiska mål, målkonflikter, aktörer, strategier och genomförande på global, nationell och lokal nivå analyseras.

Gott betyg för statsvetenskap

Den statsvetenskapliga forskningen vid Luleå tekniska universitet gavs nyligen ett mycket gott betyg av Vetenskapsrådet. Forskningen står sig väl i förhållande till de större universiteten. 

 – Jag räknar med att våra studenter på den här nya miljö- och klimatinriktningen kommer att vara efterfrågade experter i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och intresseorganisationer, men även inom näringslivet, säger Annica Sandström, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Inriktningen baseras på den statsvetenskapliga forskningen i ämnet, men tar även in perspektiv och insikter från andra samhällsvetenskapliga discipliner, däribland nationalekonomi, juridik och historia. Eftersom den livsuppehållande miljön i sig är en förutsättning för miljöpolitiken ingår även ett moment om de grundläggande ekologiska processerna i utbildningsinriktningen. Carina Lundmark är biträdande professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och utbildningsledare för den nya inriktningen.

– Miljöpolitiken är kopplad till mänsklig välfärd och överlevnad. Det är viktigt att kunna kombinera olika politiska mål; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop. Området är inte bara viktigt utan också jättespännande, säger hon.

Kontakt

Carina Lundmark

Carina Lundmark, Biträdande professor

Telefon: 0920-492503
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle