Student-vid-servicedesk-ltu
2 oktober flyttar IT-supports servicedesk till Studenttorget. Foto: Nicke Johansson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

IT-supports servicedesk flyttar

Publicerad: 27 september 2017

Från och med 2 oktober kommer IT-supports servicedesk att finnas vid Studenttorget i B-huset. Flytten är ett led i arbetet med att bygga upp en gemensam serviceingång för studenter och anställda.

Luleå tekniska universitets nya gemensamma serviceingång ska ha sitt nav i nuvarande Studenttorget, som nästa år byggs om för ändamålet. Serviceingången kommer, när den är fullt utbyggd, att samla verksamheterna från IT-supports servicedesk, bibliotekets kundtjänst, Studenttorget och växeln.

Redan från den 2 oktober kommer IT-supports fysiska servicedesk att återfinnas vid Studenttorget i B-huset på universitetsområdet i Luleå.

– Till en början kommer vi att ha två separata köer, en för IT-frågor och en för övriga frågor, så att det blir lätt att få rätt hjälp. I den här stora organisationen vill vi göra en tydlig ingång för alla typer av frågor som studenter, medarbetare och besökare har och underlätta för dem att hitta rätt, säger Jennie Hägg Wilhelmsson, gruppchef för universitetets nya serviceteam.