Prisutdelning Vetenskapens hus

Inbjudan att nominera till pedagogiskt pris

Publicerad: 16 augusti 2019

Luleå tekniska universitet delar varje år ut pedagogiska priser till två pristagare, ”Priser för förnämliga insatser i utbildning på grundnivå och avancerad nivå”, för att premiera lärare för insatser till gagn för utbildning.

Priserna motsvarar ett basbelopp och betalas ut för kostnader för egen kompetensutveckling.

Prisutdelning kommer att ske under den akademiska högtidsveckan 2019.

Nominering kan göras av studenter och personal vid universitetet. Använd nomineringsblankett nedan för att nominera och skicka den till maria.krantz@ltu.se.
Sista nomineringsdag för 2019 års pris är 2019-09-15.

Om ni har någon fråga kring att nominera så kan ni vända er till undertecknad, Maria Krantz, maria.krantz@ltu.se eller till Lennart Petterson, pedagogisk utvecklare, lennart.pettersson@ltu.se.

Prissumma: Ett basbelopp
Utlysare: Rektor
Sista ansökningsdatum: 2019-09-15

Kontaktperson

Maria Krantz

Maria Krantz, Handläggare

Telefon: 0920-491431
Organisation: Analys och beredning, Verksamhetsstöd