Motorvärmarplatser
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Information om betalning av korttidsparkering

Publicerad: 13 november 2017

Två leverantörer är upphandlade för att leverera betaltjänsten via mobiltelefon för betalning av korttidsparkering på universitetsområdet i Luleå. Dessa leverantörer är Parkster AB och Electronic Parking AB (eParkera).

Via länkarna nedan hittar du information om respektive leverantörs betaltjänster via mobiltelefon.

Generellt gäller dessa regler på universitetets parkeringsplatser:

  • Med korttidsparkering avses parkering upp till 24h.
  • Uppställning av fordon får endast ske mellan 06:00 – 22:00 måndag - söndag. Övriga tider skall fordonen vara flyttade för att underhåll av parkering skall kunna ske t.ex. snöröjning, sandning och sopning.
  • Uttagen har spänning påkopplad vid temperatur understigande +-0 grader Celcius. Högsta effektuttag 6 Amp (max 1300 watt).
  • Universitetet ansvarar inte för uppställda fordon.

Tänk på att den 15 november börjar den nya parkeringsmodellen att gälla fullt ut

Detta innebär att samtliga parkeringsplatser inom zon 1 och 2 är belagda med avgift enligt nedan.

Zon Parkering Taxa per timme Taxa per dag
1 Parkeringsplats med motorvärmare (15/10-15/4) 5 kr 20 kr
2 Besöksparkering (hela året) 5 kr 30 kr

Parkeringar utan motorvärmare som inte är utpekade som besöksparkering är fortsatt avgiftsfria.

Förtydligande till kartan nedan:

Zon 1 - Rött, Zon 2 - Blått, Avgiftsfria parkeringar - Grönt

Zonkarta 171114