Motorvärmarplatser
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Information om betalning av korttidsparkering

Publicerad: 13 november 2017

I dagsläget erbjuder universitetet två sätt att betala en parkeringsplats för korttidsparkering, via mobilapp eller betalkort i biljettautomat.

I första hand hänvisas parkörer på universitetsområdet till någon av de betaltjänster som finns tillgängliga via mobiltelefon.

Generellt gäller följande regler på universitetets parkeringsplatser:

  • Med korttidsparkering avses parkering upp till 24 h.
  • Uppställning av fordon får endast ske mellan 06:00 – 22:00 måndag - söndag. Övriga tider skall fordonen vara flyttade för att underhåll av parkering skall kunna ske t.ex. snöröjning, sandning och sopning.
  • Uttagen har spänning påkopplad vid temperatur understigande +-0 grader Celcius. Högsta effektuttag 6 Amp (max 1300 watt).
  • Universitetet ansvarar inte för uppställda fordon.

Betalning via mobilapp.

Två leverantörer är upphandlade för att leverera betaltjänsten via mobiltelefon för betalning av korttidsparkering på universitetsområdet i Luleå. Dessa leverantörer är Parkster AB och Electronic Parking AB (eParkera).

Via länkarna nedan hittar du information om respektive leverantörs betaltjänster via mobiltelefon.

Betalning via biljettautomat

Universitetets parkeringsautomater tar emot de vanligast betalkorten, VISA, Mastercard och Europcard.

Parkeringsautomaterna är självinstruerande och tanken är att det ska vara ett biljettlöst system där registreringsnumret på aktuell bil anges. Om man av redovisningsskäl vill få en biljett går det att välja i samband med köp.

På kartan nedan är samtliga parkeringsautomater markerade. I dagsläget finns det 5 parkeringsautomater och ytterligare en parkeringsautomat kommer att placeras ut på parkeringen bakom F-huset.

Parkeringsautomater