Lediga jobb

Kom och jobba med oss!

Publicerad: 6 december 2018

Vi söker timanställda studenter till biblioteket.

Biblioteket i Luleå ska byggas om och är närvarande placerat i två olika byggnader och vi behöver därför biblioteksmedhjälpare för framplock av beställda böcker, registrering och transport mellan våra två temporära bibliotekslokaler. Timanställningen ska ses som ett komplement till dina studier.
 

Vi söker även 18 studenter som vill jobba som SI-ledare under VT 2019. Du ansvarar för en grupp på 5-15 studenter och ni träffas under cirka en timme/vecka för att tillsammans bearbeta stoff från lektion eller föreläsning. Du fungerar som ledare och förbereder, leder och följer upp varje träff. Målet är att få gruppen att arbeta tillsammans, bearbeta och lösa problem. Du engagerar dig för minst en läsperiod VT 2019 eller längre.