Birgitta-Bergvall-Kåreborn
– Hur ser en civilingenjörsutbildning ut som lockar både män och kvinnor? Vad är det som gör att män är mer intresserade av vissa lärarutbildningar än andra? Det är en viktig dimension när vi nu ser över och förnyar våra utbildningsprogram, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Könsneutrala utbildningar är målet

Publicerad: 8 mars 2018

Internationella kvinnodagen ger oss en anledning att stanna upp och reflektera över hur vi ligger till och vad nästa steg är. Det säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn när hon sammanfattar hur universitetet kan bidra till att förändra samhällsstrukturer och genusmönster.

– Ingen aktör kan ensam ändra på könsmönster, men vi som universitet kan i stor utsträckning forma samhället och framtiden. Våra studenter kommer att arbeta i olika sektorer och de områden vi forskar inom påverkar samhällsutvecklingen. Om enbart män styr de frågorna kommer det att ha betydelse, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Könsneutrala utbildningar ska locka fler

På ett övergripande plan ser det bra ut med könsfördelningen på Luleå tekniska universitet. Nästan hälften av alla anställda och studenter är kvinnor. Men bland forskningsämnen och utbildningsprogram hittas ändå de mönster som präglar samhället i stort. Förskolor, IT-företag, sjukhus, och basindustrin skulle se annorlunda ut med en jämnare könsfördelning, menar Birgitta Bergvall-Kåreborn. Hon hoppas att framtidens studenter gör sina studieval mer utifrån sina intressen än sin könstillhörighet.

– Vi måste fundera på hur vi skapar mer könsneutrala utbildningar. Hur ser en civilingenjörsutbildning ut som lockar både män och kvinnor? Vad är det som gör att män är mer intresserade av vissa lärarutbildningar än andra? Det handlar både om hur vi marknadsför dem men också om att ta fram nya utbildningar. Det är en viktig dimension när vi nu ser över och förnyar våra utbildningsprogram, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Hon lyfter även fram att Luleå tekniska universitet aldrig tidigare har haft så många forskare som bedriver genusforskning inom sina olika områden.

– När alla ämnen inkluderar den dimensionen i sina studier är det ett steg i rätt riktning, säger hon.

"Jämställdhet är en värderingsfråga"

År 2016 fick alla lärosäten ett särskilt uppdrag från regeringen att integrera jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. Det är frågor som Luleå tekniska universitet har arbetat med sedan länge, bland annat genom att använda könsuppdelad statistik och analys som beslutsunderlag. Arbetet har gett resultat och förra året installerades totalt 20 nya professorer på Luleå tekniska universitet, lika många kvinnor som män. Men att förändra den rådande obalansen mellan könen inom de olika forskningsämnena är en utmaning på samhällsnivå och inom universitetet, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

– Sverige lyfts ofta fram som en förebild när det gäller jämställdhet och jag tror att vi själva också anser att vi ligger långt fram inom området, vilket till viss del är sant. Trots det har en rad utredningar visat på brister. Kvinnor och män bedöms olika i både rekryteringsprocesser och när forskningsfinansiärer fattar beslut om finansiering. Vi måste identifiera de strukturer och processer som gör att kvinnor har svårare att ta sig fram. Jämställdhet är en kultur och värderingsfråga där vi hela tiden behöver träna oss att tänka rätt och vara uppmärksam, säger hon.

Kontakt

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, professor

Telefon: 0920-491327
Organisation: Universitetsledningen, Verksamhetsstöd

Taggar