Regnbåge, himmel, färger, spektrum

Lämna dina förslag till utformning av Regnbågsallén!

Publicerad: 20 juni 2019

Här kan du som är student eller anställd lämna dina synpunkter och idéer inför satsningen på Regnbågsallén.

Under hösten 2018 fattade Akademiska Hus beslut om att satsa 50 miljoner på olika åtgärder för att förbättra den yttre miljön på universitetsområdet i Luleå. Denna satsning kommer att pågå under tre år och ska vara färdig lagom till universitetets 50 års-jubileum.

Satsningen på den yttre miljön går utöver det ordinarie underhållet och ska resultera i förbättringar som ska vara synbara för studenter, medarbetare och besökare.

Åtgärderna kommer att bestå av såväl permanenta som tillfälliga lösningar och bland annat kommer gångstråk att förbättras och nya mötesplatser skapas. 

Skicka in dina förslag helst före 190627. Det går även bra att lämna förslag efter det datumet men det kan bli svårare att beakta idéerna och de kan komma att bli andra projekt för ev genomförande. 

Har du frågor, kontakta

Iréne Lernstål Askenryd

Iréne Lernstål Askenryd, Lokalförsörjningschef

Telefon: 0920-491582
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd