Hoppa till innehållet
Foto: Johan Baggström
Hösten 2021 genomförs jämställdhetsutbildningen för andra året, nu med vissa förbättringar. Foto: Johan Baggström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet först med jämställdhetsutbildning för ingenjörsstudenter

Publicerad: 13 april 2021

Enligt beslut från rektor ska alla utbildningsprogram vid Luleå tekniska universitet senast hösten 2021 ha infört en obligatorisk jämställdhetsutbildning under det första året på utbildningen. De tekniska utbildningarna tjuvstartade redan hösten 2020 med jämställdhetsutbildning, den första i landet i sitt slag.

Det finns inget annat lärosäte i Sverige som har en grundläggande jämställdhetsutbildning speciellt utformad för studenter på tekniska utbildningar.

– Efter en workshop med våra utbildningsledare kom jag fram till att det var bättre att göra en gemensam kurs istället för att skapa enskilda kurser för samtliga av universitetets 42 tekniska utbildningsprogram, säger Phillip Tretten, docent och huvudutbildningsledare vid Luleå tekniska universitet.

Han drev frågan vidare och tog kontakt med Maria Udén, professor i genus och teknik samt Birgit Stöckel, utbildningsdesigner. Tillsammans utformade de en digital utbildning i jämställdhet för alla ingenjörsstudenter, på både svenska och engelska.

– Jag tycker att det blev ett väldigt bra samarbete. Birgit var till stor hjälp med att paketera mina forskningskunskaper så att de fungerar pedagogiskt i det digitala formatet, säger Maria Udén.

Filmade föreläsningar

Kursen om 0,5 hp går bland annat igenom svensk lagstiftning på jämställdhetsområdet samt hur den tekniska utvecklingen har gynnats av aktivt jämställdhetsarbete i ett historiskt perspektiv. Kursen består av filmade föreläsningar, data från Statistiska centralbyrån, Sveriges nationella jämställdhetsmål samt lagändringar och reformer. Examinering sker digitalt i form av ett paket flervalsfrågor.

– Vi vill hjälpa studenterna att förstå varför det är viktigt för en civilingenjör att tänka på jämställdhet. Vi hoppas att de blir mer benägna att tänka på mångfald både i utbildningen och i det framtida arbetslivet, säger Phillip Tretten.

Jämställdhet är inte bara viktigt ur ett rättviseperspektiv enligt Phillip Tretten; det ökar även produktiviteten på arbetsplatsen. Det finns studier som visar att jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma. Andra studier visar att fler kvinnor i mansdominerade arbetsplatser medför färre arbetsplatsolyckor eftersom kvinnor generellt är mindre riskbenägna än män.

Missriktad kritik

Det händer att genusperspektivet kritiseras och förlöjligas i den allmänna debatten. En del ifrågasätter genusforskningen som sådan medan andra ifrågasätter dess relevans för vissa ämnen. Genusforskning ska utsättas för kritisk granskning lika väl som alla andra forskningsperspektiv, men Maria Udén menar att kritiken ofta bygger på medvetet eller omedvetet missförstånd. Hon konkretiserar med ett exempel:

Genusperspektiv på brofästen handlar inte om att analysera cementblandningar och armeringsjärn utifrån genus utan att om att ha ett genusmedvetet användarperspektiv. I ett biståndsprojekt skulle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap återställa en raserad bro. Genom att tillämpa ett genusmedvetet användarperspektiv kom myndigheten fram till att kvinnorna i regionen sällan kör bil, alltså kompletterades bron med en skyddad gångfil.

– Vi är alla dagligen beroende av olika tekniska lösningar. Som ingenjör måste du kunna lyssna in alla människors behov innan du utformar din konstruktion, säger Maria Udén.

Förbättrad kurs

Enligt rektorsbeslutet ska jämställdhetsutbildning finnas i alla program senast hösten 2021. Men på de tekniska utbildningarna beslutade man att genomföra kursen redan hösten 2020. När den nu ges för andra året kommer kursen att ha förbättrats. Samtliga utbildningsfilmer kommer att vara textade enligt bestämmelserna om tillgänglighet. De engelska filmversionerna kommer att förlängas och kraven på studenterna blir högre.

– Uppslutningen och intresset för utbildningen har varit stort från lärarna på de flesta programmen och många har velat hjälpa till. Det visar att lärarna tar jämställdhetsfrågan på allvar och att de ser ett behov av en sån här kurs. Även responsen från studenterna har varit positiv. Flera äldre studenter har frågat om de kan få läsa kursen fast att de redan har läst flera år på sin civilingenjörsutbildning, säger Phillip Tretten.

Samtliga civilingenjörsprogram vid Luleå tekniska universitet, utom några enskilda program som har valt att skapa egna versioner av jämställdhetsutbildningen, deltar i den gemensamma satsningen på en jämställdhetsutbildning för civilingenjörer