Lunch med en alumn: Yvonne Björnström, Chef för Swedavia Fordon

5 maj. 2020, 12:00 - 12:50
Luleå , A109
Publicerad: 27 februari 2020

Career Center bjuder in till eventet: Lunch med en alumn!
Välkommen på lunchföreläsning med Industriell ekonomi alumn Yvonne Björnström, Chef för Swedavia Fordon.

Yvonnes teams uppdrag är att hyra ut fordon till flygplatser. De äger/förvaltar/underhåller/upphandlar/utvecklar fordonen, som hyrs ut till flygplatser inom flygplatskoncernen Swedavia. Hela fordonsparken ska vara fossilfri år 2020 och de ska också leverera fordon som är energieffektiva och autonoma. Yvonne kommer att berätta om deras strategi och utvecklingsarbete föra att lyckas med det. Vi kommer också att få veta mer om de maskiner som flygplatserna använder som t ex de nya plog-sop-blås maskiner som kommer att vara möjliga att fjärrstyra.

De 30 första som föranmäler sig bjuds på lunch. Därefter drop-in och de som vill tar med egen lunch.