Hoppa till innehållet
Digital tentamen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lyckat pilotprojekt om digital tentamen

Publicerad: 21 januari 2022

Sedan hösten 2021 bedriver Luleå tekniska universitet ett pilotprojekt med digital tentamen, distanstentamen och anonyma tentor. Omkring 500 elever och ett 20-tal lärare har deltagit i projektets tentor. Anonyma tentor är ett starkt önskemål från rektor, lärare och studenter.

– Digital tentamen känns som en solklar och välbehövd examinationsform för den allt mer digitala värld vi lever i. Lösningen som tagits fram fungerar väl och är i vår uppfattning uppskattad. Det är en inbjudan till ett nytt sätt att examinera och jag önskar själv som student att detta funnits tillgängligt för flera utav mina tidigare kurser, säger Elliot Huber, Informationsenhetens ordförande, Teknologkåren.

Luleå studentkår håller med om vikten av en lösning som möjliggör anonyma tentor:

– Som student ska man kunna vara säker på att man betygssätts utifrån sina prestationer och inte utifrån vem man är, där är anonym tentamen en viktig del. Vi i studentkårerna har arbetat länge för att anonym tentamen ska bli verklighet och hoppas det här är ett första steg i att det ska bli verklighet för alla studenter på Luleå tekniska universitet, säger Märta Lindström, vice ordförande i Luleå studentkår.

Tre delar i pilotprojektet

Pilotprojektet med digital tentamen vid Luleå tekniska universitet består av tre delar; anonym tentamen, där syftet är att rättning av studentens tentamen ska ske anonymt. Digital tentamen i sal, där det digitalt tentamensverktyg, Inspera används. Digital tentamen på distans, där fungerar Inspera bra, men behöver kompletteras med digital övervakning om examinationsformen kräver det. Vanlig salstentamen på papper kommer att finnas kvar under överskådlig tid. I förlängningen blir det möjligt för alla lärare att använda Inspera i sina kurser, även om verktyget inte passar alla kurser lika bra.

Rekommenderar att våga testa

– Till lärarna säger vi våga testa! Ta det bit för bit. Man slipper pappershanteringen och kan börja rätta så fort tentans skrivtid är avslutad. För studenterna handlar det mest om att det är ett nytt verktyg istället för papper och penna, en möjlighet att använda dator även vid tentamen, säger Anders Öhlund, förändringsledare vid utvecklingskontoret på Luleå tekniska universitet.

Pilotprojektet visar att anonym tentamen fungerar bra, men det finns logistiska utmaningar vid tentor när många studenter skriver, på grund av begränsat antal skrivplatser. Det är svårt att förplacera studenterna i tentasalarna och då har det hittills varit svårt att dela ut skanningsblad med förtryckta anonymkoder. Anonym tentamen handlar om rättssäkerheten för student och lärare, där man minimerar risken och misstanken om att någon gynnats eller missgynnats i rättningen på grund av vem man är.

Överlag positivt respons från lärare

Digital tentamen i Inspera verkar också fungera bra för studenterna och lärarna är överlag nöjda. På distans är övervakningen en utmaning och där undersöks vilka verktyg som fungerar för övervakning och samtidigt ger en trygghet för användarna. Här finns ingen optimal  lösning i dagsläget.

– Min erfarenhet av Inspera har varit mycket positiv. Jag har flyttat alla mina kurser  där jag använde pappersprov till att använda Insperas digitala examinationsverktyg. Det sparar mig så mycket tid med tentamensprocessen, och jag kan använda de värdefulla sparade timmarna för kursutveckling. Det är en vinn-vinn-situation eftersom studenter föredrar detta framför pappersprov. Jag uppmuntrar starkt andra lärare och examinatorer att prova Inspera i sin tentamen, säger Sandeep Patil, universitetslektor i Kommunikations- och beräkningssystem.