Nya biblioteket tar form

Publicerad: 24 augusti 2018

Just nu pågår planeringen för nya biblioteket på Luleå tekniska universitet som ska stå klart vårterminen 2019. Inom kort blir de nya skisserna publika. Redan nu kan dock några av planerna för nya biblioteket presenteras. Studenterna kommer till exempel att kunna boka en träningslokal för muntliga presentationer med plats för publik och möjlighet till visualisering med 3D-teknik.

Under våren 2019 firar universitetsbiblioteket i Luleå 25-års jubileum. Under dessa år som biblioteket funnits har nio till tio miljoner personer besökt lokalen som bland annat rymmer 220 000 böcker, i vanliga fall. Nu är biblioteket helt tömt och ska byggas om, moderniseras och anpassas efter studenternas lärande i dag. De publika ytorna är på 3 664 kvadratmeter och rymmer 573 läsplatser.

– I nya biblioteket får vi verktyg för att bättre kunna utveckla och stödja studenternas hela lärprocess, säger Eva Nyman gruppchef och biträdande bibliotekschef, vid universitetsbiblioteket på Luleå tekniska universitet.

I biblioteket ska studenter, forskare och lärare mötas i lärande på ett annat sätt och det blir ett bibliotek som rymmer nya aktiviteter kopplade till studier, forskning och lärande. En våning upp i biblioteket kommer det till exempel att finns ett klassrum där lärare och handledare får testa nya pedagogiska metoder i samarbete med Högskolepedagogiskt centrum, HPC. Mitt i biblioteket kommer det att finnas ett torg för ”spikning” av avhandlingar som är publikt, för studenter och andra som är i biblioteket och med plats för medföljande publik och mingel. Här kan forskare hålla kortare fem-minuters presentationer om sin forskning, resultat och samhällsnytta och här finns forskningspublikationer. Spikningen av avhandlingar kommer att ske elektroniskt och synliggöras för samtliga universitetsorter.

– Vi tror att vi genom det här torget, där studenter möter forskare, kan inspirera studenter till vad de själva kan komma att göra i framtiden, säger Eva Nyman.

Övriga förbättringar i nya biblioteket är förutom nya ytskikt och ny belysning även eluttag för datorer till samtliga läsplatser.  Det kommer också att bli ett särskilt område för självhjälp när det gäller låneärenden.  Just nu huserar biblioteket i tillfälliga lokaler i B1180, Wallenberg som ligger en trappa ned sett från ordinarie ingång till biblioteket. Omkring 190 000 böcker har sorterats och flyttats till olika ställen på universitetet för att möjliggöra ombyggnaden av biblioteket och finns tillgängliga för utlåning under tiden ombyggnaden pågår. Ett tungt och tidskrävande arbete.

– Vi har haft ovärderlig hjälp av ”Lokaler och utrustning” vad gäller planering och genomförande av tömning av lokalen, säger Eva Nyman.

Så snart skisserna över nya biblioteket är publika publiceras de på LTU-webben.