Motorvärmarplatser
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya regler för parkeringarna i Luleå

Publicerad: 27 september 2017

Den 25 september beslutade rektor att fastslå ändringar gällande universitetets parkeringar på universitetsområdet i Luleå. Från och med motorvärmarsäsongen 2017/2018 kommer det att ske en del förändringar.

Enligt Rektorsbeslut (dnr. LTU-3026-2017) kommer det från och med årets motorvärmarsäsong inte längre att vara möjligt att hyra en fast parkeringsplats. Det parkeringssystem som idag råder under sommarhalvåret med först till kvarn kommer nu att råda under hela året på samtliga av universitetets parkeringsplatser.

Detta beslut innebär att personer som kommer till universitetet med bil väljer att parkera på den lediga parkeringsplats som bäst passar behovet. Tidigare avgifter har varit oförändrade under många år och har nu höjts för att anpassas till dagens ekonomiska förhållanden.

Som tidigare kommer universitetets parkeringsplatser att skyltas och övervakas i enlighet med Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgif vid olovlig parkering.

Nya taxor

Zon Parkering Taxa per timme Taxa per dag
1 Parkeringsplats med motorvärmare (15/10-15/4) 5 kr 20 kr
2 Besöksparkering (hela året) 5 kr 30 kr

Parkeringar utan motorvärmare som inte är utpekade som besöksparkering är fortsatt avgiftsfria.

Förtydligande till kartan nedan:

Zon 1 - Rött, Zon 2 - Blått, Avgiftsfria parkeringar - Grönt

Zonkarta för parkeringar

Säsongskort

Studenter och anställda kommer att erbjudas möjlighet att köpa ett rabatterat säsongskort som gäller för parkering på parkeringsplatser med motorvärmare (Zon1) för 1 800 kr/säsong. Märk väl att detta säsongskort inte innebär en garanterad parkeringsplats, utan ska ses som ett rabatterad parkeringsavgift.

Planen är att säsongskortet kommer vara tillgängligt för köp efter inloggning på universitetets medarbetar- och studentwebb. Denna lösning är under upphandling och mer information kommer så snart upphandlingen är avslutad.

Betalning

I dagsläget har universitetet sex stycken biljettautomater utplacerade och samtliga biljettautomater kommer att uppgraderas för kortbetalning. På samtliga parkeringsplatser belagda med avgift kommer det att finnas tydliga informationstavlor som visar hur man använder mobilbetalning samt hänvisning till närmaste biljettautomat. 

Det är i dagsläget oklart vilka mobila betalsätt som kommer att vara tillgängliga då detta är under upphandling, men målet är att kunna erbjuda ett par olika alternativ.

Parkeringsplatser för elbilar

Universitetet planerar för att till en början installera fem parkeringsplatser för elbilar. Dessa parkeringsplatser kommer att vara belägna på parkeringen närmast Wibergsgården. Där finns även möjlighet att utöka antalet platser i framtiden för att möta efterfrågan.

Medicinska skäl

I de fall det finns personer som av medicinska skäl behöver en parkeringsplats nära sin arbetsplats, ska den ansökan handläggas och godkännas av Fastighetsenheten. Om ansökan godkänns kommer en utpekad parkeringsplats att märkas upp som reserverad. 

Kontaktpersoner

Elin Bergström

Elin Bergström, Projektledare

Telefon: 0920-491857
Organisation: Fastighetsenheten, Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd
Iréne Lernstål Askenryd

Iréne Lernstål Askenryd, Fastighetschef

Telefon: 0920-491582
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd

Stefan Carlsson, Säkerhetsansvarig

Telefon: 0920-491555
Organisation: Inre- och yttre miljö, Verksamhetsstöd