Parkeringar vid C- och F-husen stängs

Publicerad: 30 oktober 2019

Parkeringen bakom C-huset, närmast STUK, stängs 4 november och parkeringarna bakom F-huset stängs 6 november. Detta sker med anledning av starten av de nödvändiga markarbeten samt förberedelser som krävs för uppförandet av utbyggnad av S-paviljongen samt T-paviljongerna.

Medarbetare, studenter och besökare hänvisas, från detta datum, till parkeringen väster om Wibergsgården, se situationsplan med markerad yta nedan. Godsmottagningen i K-huset kommer fortsatt att fungera som vanligt.

Säsongskortet är giltigt på alla universitetets parkeringar med motorvärmare och det är samma zonkoder som gäller på alla universitetets parkeringar.​

Stängning av parkering vid C- och F-huset