C-huset

Planerade utredningsåtgärder hus C vecka 38

Publicerad: 6 september 2019

C-husets inomhusmiljö kommer att undersökas med början den 9 september. Undersökningarna genomförs av AK-konsult. Provtagningarna kan innebära en del störningar för verksamheten. Information om utredningsåtgärder presenteras veckovis på denna webbplats.

16-20 september - Konstruktionsingrepp innerväggar

17 september, ca klockan 6:00-8:00 - Håltagning av betongvägg under fönster korridor C800 och C500

17 september - Byggställningar ställs upp på innergård för att förbereda provtagning i yttervägg