Motorvärmarplatser
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Regler för parkeringarna i Luleå

Publicerad: 27 september 2017

Den 25 september 2017 beslutade rektor att fastslå ändringar gällande universitetets parkeringar på universitetsområdet i Luleå.

Enligt Rektorsbeslut (dnr. LTU-3026-2017) kommer det från och med motorvärmarsäsong 2017/2018 inte längre att vara möjligt att hyra en fast parkeringsplats. 

Detta beslut innebär att personer som kommer till universitetet med bil väljer att parkera på den lediga parkeringsplats som bäst passar behovet. Tidigare avgifter har varit oförändrade under många år och har nu höjts för att anpassas till dagens ekonomiska förhållanden.

Som tidigare kommer universitetets parkeringsplatser att skyltas och övervakas i enlighet med Lag (SFS 1984:318) om kontrollavgif vid olovlig parkering.

Universitetet planerar för att till en början installera fem parkeringsplatser för elbilar. Dessa parkeringsplatser kommer att vara belägna på parkeringen närmast Wibergsgården. Där finns även möjlighet att utöka antalet platser i framtiden för att möta efterfrågan.

Taxor

Zon Parkering Taxa per timme Taxa per dag
1 Parkeringsplats med motorvärmare (15/10-15/4) 5 kr 20 kr
2 Besöksparkering (hela året) 5 kr 30 kr

Parkeringar utan motorvärmare som inte är utpekade som besöksparkering är fortsatt avgiftsfria.

Förtydligande till kartan nedan:

Zon 1 - Rött, Zon 2 - Blått, Avgiftsfria parkeringar - Grönt. 

Zonkarta för parkeringar

Betalning av parkeringsplats

Korttidsparkering

I dagsläget erbjuder universitetet två sätt att betala en parkeringsplats för korttidsparkering,

  • biljettautomat som tar de vanligaste betalkorten (VISA, Mastercard och Europcard) och 
  • via mobilapp; Parkster eller eParkera

Säsongskort

Studenter och anställda erbjudas varje höst möjligheten att köpa ett rabatterat säsongskort som gäller för parkering på parkeringsplatser med motorvärmare (Zon 1) för 1 800 kr/säsong. Märk väl att detta säsongskort inte innebär en garanterad parkeringsplats, utan ska ses som ett rabatterad parkeringsavgift.