Sveriges bästa studentmiljö. 2016.
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Riktlinjer och regler för universitetets lokaler

Publicerad: 7 december 2018

I slutet av oktober 2018 fattade rektor beslut om riktlinjer och regler för universitetets lokaler. På denna sida hittar du länkar till dessa styrande dokument.

Luleå tekniska universitet är ett öppet universitet som i första hand är en studie- och arbetsplats för studenter och anställda. Grundregeln är att endast studenter som är registrerade på en utbildning på grund-, avancerad- eller forskarnivå samt anställda och andra personer med arbetsplats på universitetet har tillträde till universitetets lokaler utifrån behov.

De som får tillträde till universitetets lokaler ska verka i enlighet med den anda som uttrycks i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, den gemensamma värdegrunden för statsanställda samt bidra positivt till universitetets verksamhet.

​Kompletterande information

Särskilda villkor för sektionslokalerna i E- och F-huset

Chefen för Inre och yttre miljö har fattat ett beslut om att sektionslokalerna i E- och F-huset kommer att vara tillgängliga för studenter för Efter-STUK, de kvällar som STUK har öppet, fram till 2019-06-15 eller till dess att Studenternas hus är klart. 

E-huset kommer då att vara tillgängligt via entré E9 och F-huset kommer att vara tillgängligt via entré F11.