Samtalsrummen i anslutning till Service Point, B-huset

Publicerad: 2 december 2019

Från och med måndag den 2 december kommer tre av samtalsrummen att vara reserverade för studentsamtal med studievägledare, samordnare för pedagogiskt stöd, Career Center och International Office.

Samtalsrum 2 kommer fortsättningsvis att vara öppet för studenter dagtid (8-16). Ingen förtäring får dock förekomma i rummet, endast dryck.