Bild till bibliotekets intranät

Senaste nytt om bibliotekslokalerna i Luleå och Piteå

Publicerad: 18 december 2018

Här kan du läsa det senaste om vad som pågår i de ordinarie bibliotekslokalerna och hur arbetet fortskrider med obyggnad. Biblioteket kommer uppdatera kontinuerligt.

Luleå
 

Vad händer just nu?
Just nu renoveras vattenkonsten i biblioteket.

Det pågår även byggprojektering, finslipning av byggplaner och planering av detaljer kring inredning.Även vattenkonsten inne i biblioteket renoveras

Vad vill vi?
Vi bygger en miljö med många eluttag, energieffektiv belysning, bra ventilation, olika slags studieplatser så att alla kan hitta sin favorit , lättillgänglig självservice men också goda möjligheter att ta hjälp när man kört fast.

Våra planer och lösningar har inspirerats av studenters feedback och förslag, universitetets pedagogiska idé, andra universitetsmiljöer och vad forskningen säger om bibliotek som lärmiljö.

Vi vill skapa ett bibliotek som fungerar för träning av pedagogiska metoder, akademiskt förhållningssätt och professionella färdigheter, en miljö där alla känner sig välkomna och blir inspirerade.

Piteå
 

I Piteå har äntligen en efterlängtad anpassning av lokalerna till en gemensam ingång påbörjats.
I samband med detta ska också golvet i biblioteket få nytt ytskikt. Det innebär att biblioteket under en begränsad tid kommer att finnas i lokal A104

Större delen av alla noter och en mindre del kursböcker liksom alla bibliotekets tjänster kommer att vara tillgängliga under golvbytet. Annat material är nedpackat. 

Det går bra att låna in material från andra bibliotek om något saknas i hyllorna.
Biblioteket har inte möjlighet att hålla Meröppet under byggtiden.