Hoppa till innehållet

Sensorer kommer att monteras i lokalerna

Publicerad: 26 augusti 2021

Sensorerna monteras för att samla in uppgifter om lokalernas användning och om inomhusklimatet. Sensorerna kommer att mäta rörelse, ljus, temperatur och luftkvalitet. Inget mätdata kommer att kunna kopplas till en specifik person.

Sensorerna kommer att installeras i alla bokningsbara lokaler, undervisningslokaler, grupprum samt i vissa gemensamma utrymmen. Installation påbörjas måndag 13/9, v.37 och pågår under September 2021.

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för ett mer hållbart och effektivt nyttjande av lokalerna och en förbättrad inomhusmiljö.

Sensorprojektet är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus. Har du frågor är du välkommen att höra av dig:

Akademiska Hus
Louise Krook
louise.krook@tietoevry.com
0738-523025

Luleå Tekniska Universitet
Iréne Lernstål Askenryd
Irene.lernstal.askenryd@ltu.se