Service Point – en ny mötesplats på universitetet

Publicerad: 19 november 2019

Universitetets nya Service Point är en ny central plats på universitetet för besökare, anställda och studenter, med modern loungeyta och samtalsrum. Här kan studenter plugga, träffa studievägledare, få information om utbytesstudier eller hjälp med sitt CV.

– Jag vill verkligen tacka alla som har bidragit till Service Point, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn när hon klippte invigningsbandet i går.

En ny träffpunkt invigdes därmed på universitetet, en loungemiljö med servicedesk som man möts av, direkt när man kliver in på entréplanet i B-huset som besökare, anställd eller student. Här finns loungemöbler att använda, när man träffar kompisar, kollegor, externa besökare eller studiekompisar från andra universitetsorter. Här kan man också framöver delta på öppna föreläsningar.

– Äntligen, nu har vi en gemensam serviceingång som samlar vår service till studenter och i flera fall också för medarbetare.  Här kan studenter i neutrala mötesrum träffa Career Center, studievägledare och International Office- allt på samma ställe och här hittar de också IT-service och studieadministrativ service, sade Mia Oldenburg, chef verksamhetsområde Student.

Till Service Point kan studenter vända sig med alla typer av frågor som handlar om studier, de kan få hjälp med IT-frågor, skapa LTU-kort, köpa busskort och profilprodukter och mycket mer. Anställda på universitetet vänder sig också till Service Point för att bland annat få hjälp med IT-frågor,  hämta ut IT-produkter, göra konferensbeställningar och skapa nya LTU-kort.

Jennie Hägg-Wilhelmsson, chef studentservice, upplyste även om annat viktigt, som sker på Service Point lite nörd-fakta helt enkelt. På ett år skannar Service Point cirka 75 000 tentamen och sedan 2012, 5 941 000 tentasidor. Totalt under 2018 tog man emot 53 553 samtal till IT-support samt växel och studieadministrativa frågor.  Fram till dags dato har man tagit emot och behandlat 19 463 ärenden i ärendehanteringssystemet, dessa handlar främst om IT- och studiefrågor.

– Sist men inte minst så vill jag naturligtvis rikta ett stort Tack, till den fantastiska personalen på Service Point. Nu bjuder akademiska hus på tårta till alla och vi kommer att fortsätta bjuda på tårtor under hela dagen till våra studenter, sade Jennie Hägg-Wilhelmsson.