LTU Business sommar 2019
Studenterna blir affärsutvecklare med LTU Business. Foto Alex Maxe. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort intresse bland studenter att jobba i Norrbotten

Publicerad: 11 juni 2019

Att jobba med affärsutveckling är hett bland studenter. Inte mindre än 100 studenter har sökt till de 24 platser som LTU Business Sommar erbjuder, en ökning med 50 procent mot 2018. "Det är positivt att intresset är så starkt och förhoppningsvis leder det till att fler företag, organisationer och forskare blir inspirerade att anlita studentkonsulter" säger Karoline Pettersson, LTU Business.

Cecilia Sjöberg studerar industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet och är en av studenterna som deltar i LTU Business Sommar:

– Jag sökte för att det ger mig chansen att få ett sommarjobb som ger mig kvalificerad erfarenhet och ett tillfälle att knyta kontakter och referenser som är värdefulla när jag fått min examen. Det ska bli spännnade att jobba med företag runtom i länet.

Studenterna utvecklar sina case självständigt, med stöd från LTU Business genom coaching och verktyg för idégenerering, innovationsledning och affärsstrategier. Sommaren som affärsutvecklare avslutas med en pitch och i vissa fall vidareutveckling av idén. Som en bonus är LTU Business Sommar i många fall också en del på resan till att starta nya innovativa företag i regionen. Exempelvis har nationellt prisbelönta NowaDrops kopplingar till LTU Business Sommar. Widefind och DANS Control som antagits till Arctic Business Incubators startup-program är andra exempel.

Entreprenören: ”En unik möjlighet till produktutveckling”

Nordic Quick Systems från Piteå har valt att delta i LTU Business Sommar med ett produktutvecklingsuppdrag.

– Vi är måna om att driva ett innovativt bolag som levererar produkter med hög kundnytta. Samarbetet med LTU Business Sommar ger oss en unik möjlighet att få kreativa och genomtänkta inspel från kompetenta och ambitiösa studenter, vilket mest troligen kommer att mynna ut i en spännande produkt som vi kan lansera framgent, säger Sammy Pergament, delägare i Nordic Quick Systems.

Agilt samverkanskoncept framgångsfaktor

– Vi har drivit den här typen av program länge, men som enskilda program. Vi såg möjligheten att öka synergieffekterna ytterligare genom att etablera ett koncept som har flexibilitet att vara rörligt och utvecklas i takt med universitet och regionen.  Vi ser en stor potential för andra organisationer som jobbar med många parallella projekt och målgrupper att använda modellen, säger Gry Holmgren, VD LTU Business.

Inom det breda spektrumet affärsutveckling, är strategi och innovationsledning två av LTU Business specialistområden. Genom en unik relation med Luleå tekniska universitet och uppdrag åt såväl privat och offentlig sektor fanns det en unik möjlighet att skapa ett agilt samverkanskoncept – LTU Business Sommar. Resultatet är en metod att nå ut till deltagare med större genomslagskraft och ökad hållbarhet över tid.

Ökad samverkan mellan region och universitetet

Birgitta Bergvall-Kåreborn, styrelseordförande LTU Business och rektor vid Luleå tekniska universitet menar att synergieffekterna av samverkanskonceptet bidrar till en mer attraktiv plats att leva och verka i:

– Ambitionen med LTU Business är att skapa synergieffekter för studenter, företag, akademi och samhälle, och LTU Business Sommar är ett konkret exempel på nyttan vi kan skapa – i det här fallet i form av värdefull yrkeserfarenhet och en chans till extrainkomster för studenter, tillväxtmöjligheter för regionens företag samtidigt som man attraherar fler studenter att bo kvar i Norrbotten över sommaren istället för att åka härifrån. Samtidigt hittar universitetets forskning ut på en nationell och internationell marknad.  

Taggar