Ta chansen att studera utomlands!

Publicerad: 14 januari 2019

Sök utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Ansökningsportalen är öppen till den 4 mars 2019.

Hans Werthén Fonden ger varje år till ett femtontal högskole- utbildade yngre personer stipendier inom för näringslivet viktiga områden för cirka ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor.

 

Kontakta Monica Sannerblom via telefon 08-791 29 43 eller e-post monica.sannerblom@iva.se