LTU-kort student blankt
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Uppdatera ditt LTU-kort senast den 12 september

Publicerad: 7 september 2018

Uppdatera ditt LTU-kort senast den 12 september för att få tillgång till rätt behörighet för inpassage till lokaler och eventuell kårlogga samt mecenatlogga. Med anledning av uppgraderingen till Ladok 3 vill vi uppmana alla studenter att uppdatera sitt LTU-kort under perioden 10/9 till 12/9.

Inför bytet till Ladok 3 kommer hela systemet att vara otillgängligt från och med den 13 september till och med den 25 september. Detta medför att studenter inte kommer att kunna uppdatera sitt LTU-kort från och med den 13 september. Vi uppmanar därför alla studenter att gå förbi en uppdateringsstation senast den 12 september för att vara säker på att få rätt behörighet till lokaler samt eventuell kårlogga och mecenatlogga.

Om du inte hinner uppdatera

Om du inte har uppdaterat ditt LTU-kort under denna tidsperiod kommer du inte att ha tillträde till universitetet lokaler efter det att giltighetstiden på ditt kort har gått ut. Du kommer då att få vänta till den 25 september med att kunna uppdatera ditt kort.

Kårlogga samt mecenatlogga

För att vara säker på att få kårlogga samt mecenatlogga på LTU-kortet uppmanar vi till att avvakta med att uppdatera LTU-kortet till den 10 september. Då ska registreringen till kurser samt verifieringen av kårmedlemskap vara klar. Om du uppdaterar ditt kort för tidigt kommer ditt kort att bli blankt längs ned.