biblioteket

Vill du jobba extra?

Publicerad: 2 december 2019

Vill du jobba extra och samtidigt utvecklas inom modernt ledarskap? Sök jobb som SI-ledare senast 31 december!

Universitetsbiblioteket söker studenter som vill jobba som SI-ledare. Du ansvarar för en grupp på 5-15 studenter och ni träffas under cirka en timme/vecka för att tillsammans bearbeta stoff från lektion eller föreläsning. Du fungerar som ledare och förbereder, genomför och följer upp varje pass. Målet är att få gruppen att arbeta tillsammans, bearbeta och lösa problem. Du engagerar dig för minst en läsperiod eller längre. Totalt cirka 27 arbetstimmar/läsperiod.

Aktuella kurser där vi söker SI-ledare:

Våren 2020

  • M0049M, Linjär algebra och differentialekvationer (tidigare M0031M)
  • M0052M, Differentialekvationer och transformteori (tidigare M0039M)
  • M0055M, Flervariabelanalys (tidigare M0032M)
  • P0045A, Samhällsvetenskaplig metod
  • FX004T, Fysik G2
  • F0006T, Fysik 3

Preliminära datum utbildning för blivande SI-ledare: 16–17 januari eller 23–24 januari.