Examen

Examensbevis är ett dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen. Examensbevis utfärdas normalt vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen. Examensbevis utfärdas inte automatiskt utan du som student måste ansöka om detta.

Ansöka om examensbevis gör du via Mitt LTU/Examen/Ansöka om examensbevis

Utbildnings- och examensstruktur

Examen utfärdas på tre nivåer:
1) grundnivå
2) avancerad
3) forskarnivå

Vilken nivå din examen är på framgår i utbildningsplanen/kurskravslistan samt examensbeskrivningen. 

Examen på grundnivå är ex högskoleexamen, kandidatexamen och vissa yrkesexamen. Examen på avancerad nivå är ex magisterexamen, masterexamen och vissa yrkesexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen.

Bestämmelser

Examen regleras via högskoleförordningen(SFS 1993:100) samt Riktlinjer för handläggning av examensärenden.

Syftet med riktlinjerna är att beskriva Luleå tekniska universitets tillämpningar av de nationella och lokala examensbestämmelserna. I riktlinjerna ingår examen på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.

Ansök om examensbevis

Ansöka om examensbevis gör du via "Mitt LTU", saknar du inloggning kontaktar du examen@ltu.se

Inför din ansökan

Ansökan om examen kan inte skickas in förrän alla kurser som ingår i examen är slutmarkerade i studiedokumentationssystem LADOK. De ansökningar som kommer in där inte alla kurser är klara kommer att skickas i retur till studenten.

Tänk på att du inte får ha mer kurser i examen än examenskraven, ex kandidatexamen 180hp, högskoleexamen 120hp osv.

Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset som utfärdas automatiskt och gratis till alla studenter som avlägger en examen vid LTU. Diploma Supplement utfärdas på engelska.

Syftet med Diploma Supplement är att bland annat underlätta erkännandet av svenska examensbevis i andra länder.

Kurser vid annat lärosäte

Om du har läst kurser vid ett annat svenskt lärosäte som ska ingå som valfria kurser i din examen så kommer de att synas när du ansöker om examensbevis via MITT LTU. 

Om de inte syns eller om du ansöker via blankett ska du skicka in ett studieintyg på de kurser som ska ingå i examen till examen@ltu.se.

Handläggningstid

Vi handlägger ärendena i den ordning de kommer in och handläggningstiden är upp till 8 veckor. Detta förutsatt att alla kurser är inlagda med slutbetyg och att alla kurser stämmer överrens med gällande utbildningsplan. 

Prioriterade grupper är vårdyrken som kräver legitimation där handläggningstiden är upp till 2 veckor. Även lärare är prioriterade med en handläggningstid upp till 4 veckor.

Vad händer efter utfärdad examen?

Din examen registreras i studiedokumentationssystem Ladok och ditt examensbevis skickas med B-post (4 arbetsdagar inom Sverige) till den adress som är  registrerad i Ladok eller om du gjort en tillfällig adressändring när du ansökte om din examen så skickas det till den adressen.

Att tänka på! Examen finns endast i ett original så var rädd om det. Vid en eventuell förlust av examensbevis kan du ansöka om en kopia av originalet.

Vad betyder alumn?

Ordet alumn kommer från det latinska ordet "alumnus" och betyder lärjunge.  Idag syftar ordet på en före detta student.  Har du en gång pluggat på Luleå tekniska universitet så är du en alumn.

Gå med i alumnnätverket!

Alumnnätverket är ett inflytelserikt nätverk med över 30 000 personer som har läst på universitetet. Som medlem får du tillgång till unika erbjudanden och arrangemang.

  • Du får inbjudningar till alumnträffar över hela Sverige, till alumnträffarna bjuder vi in intressanta föreläsare eller företag som berättar om sitt rekryteringsbehov 
  • Du får utskick av LTU Review, nyheter från Luleå tekniska universitet
  • En chans att påverka utbudet av kurser som vänder sig till yrkesverksamma 
  • Möjlighet till information om fortbildning och kompetensutveckling vid Luleå tekniska universitet 
  • Du kan anmäla dig som mentor till våra nuvarande studenter 
  • Du kan gästföreläsa i ditt ämnesområde
  • Du kan ta emot exjobbare på ditt företag
  • Du kan få hjälp att få kontakt med aktuell forskning inom din bransch