Hoppa till innehållet

Ansök om examensbevis

Ansöka om examensbevis gör du via Ladok.

Inför din ansökan

Ansökan om examen kan inte skickas in förrän alla kurser som ingår i examen är slutmarkerade i studiedokumentationssystem LADOK. De ansökningar som kommer in där inte alla kurser är klara kommer att skickas i retur till studenten.

Tänk på att du inte får ha mer kurser i examen än examenskraven, ex kandidatexamen 180hp, högskoleexamen 120hp osv.

Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset som utfärdas automatiskt och gratis till alla studenter som avlägger en examen vid LTU. Diploma Supplement utfärdas på engelska.

Syftet med Diploma Supplement är att bland annat underlätta erkännandet av svenska examensbevis i andra länder.

Kurser vid annat lärosäte

Om du har läst kurser vid ett annat svenskt lärosäte som ska ingå som valfria kurser i din examen så kommer de att synas när du ansöker om examensbevis via Ladok.

Om de inte syns eller om du ansöker via blankett ska du skicka in ett studieintyg på de kurser som ska ingå i examen till examen@ltu.se.

Handläggningstid

Vi handlägger ärendena i den ordning de kommer in och handläggningstiden kan vara upp till 8 veckor. Detta förutsatt att alla kurser är inlagda med slutbetyg och att alla kurser stämmer överrens med gällande utbildningsplan. 

Prioriterade grupper är vårdyrken och lärare som kräver legitimation, där kan handläggningstiden vara upp till 2 veckor

Ansökan om examensbevis forskarnivå

Ansökan görs via www.student.ladok.se med din personalanvändare efter godkänd disputation/licentiatseminarium.

Avklarade kurser, avhandlingspoäng och avhandlingstitel ska vara inrapporterade i ladok.