Ansök om examensbevis

Publicerad: 7 september 2016

Ansöka om examensbevis gör du via "Mitt LTU", saknar du inloggning kontaktar du examen@ltu.se

Inför din ansökan

Ansökan om examen kan inte skickas in förrän alla kurser som ingår i examen är slutmarkerade i studiedokumentationssystem LADOK. De ansökningar som kommer in där inte alla kurser är klara kommer att skickas i retur till studenten.

Tänk på att du inte får ha mer kurser i examen än examenskraven, ex kandidatexamen 180hp, högskoleexamen 120hp osv.

Diploma Supplement

Diploma Supplement är en bilaga till examensbeviset som utfärdas automatiskt och gratis till alla studenter som avlägger en examen vid LTU. Diploma Supplement utfärdas på engelska.

Syftet med Diploma Supplement är att bland annat underlätta erkännandet av svenska examensbevis i andra länder.

Kurser vid annat lärosäte

Om du har läst kurser vid ett annat svenskt lärosäte så kommer de att synas när du ansöker via Mitt LTU. Om de inte syns eller om du ansöker via blankett ska du skicka in ett studieintyg på de kurser som ska ingå i examen.

Publicering i dagstidningar

Publicering kommer att ske i föjande tidningar; Norrbottens kuriren, NSD, Piteåtidningen, Kirunatidningen, Haparandabladet, Västerbottens kuriren, Norra Västerbotten och Västerbottens folkblad.

Om du inte önskar publicering måste du meddela oss via mail på examen@ltu.se.

Om du önskar publicering i andra tidningar än ovanstående måste du ta kontakt med berörda tidningar själv.

Handläggningstid

Vi handlägger ärendena i den ordning de kommer in och handläggningstiden är upp till 8 veckor. Detta förutsatt att alla kurser är inlagda med slutbetyg och att alla kurser stämmer överrens med gällande utbildningsplan. 

Prioriterade grupper är vårdyrken som kräver legitimation där handläggningstiden är upp till 2 veckor. Även lärare är prioriterade med en handläggningstid upp till 4 veckor.