Hoppa till innehållet

Utbildnings- och examensstruktur

Examen utfärdas på tre nivåer:
1) grundnivå
2) avancerad
3) forskarnivå

Vilken nivå din examen är på framgår i utbildningsplanen/kurskravslistan samt examensbeskrivningen. 

Examen på grundnivå är ex högskoleexamen, kandidatexamen och vissa yrkesexamen. Examen på avancerad nivå är ex magisterexamen, masterexamen och vissa yrkesexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen.

Bestämmelser

Examen regleras via högskoleförordningen (SFS 1993:100) samt Riktlinjer för handläggning av examensärenden.

Syftet med riktlinjerna är att beskriva Luleå tekniska universitets tillämpningar av de nationella och lokala examensbestämmelserna. I riktlinjerna ingår examen på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.