Utbildnings- och examensstruktur

Publicerad: 10 november 2016

Examen utfärdas på tre nivåer:
1) grundnivå
2) avancerad
3) forskarnivå

Vilken nivå din examen är på framgår i utbildningsplanen/kurskravslistan samt examensbeskrivningen. 

Examen på grundnivå är ex högskoleexamen, kandidatexamen och vissa yrkesexamen. Examen på avancerad nivå är ex magisterexamen, masterexamen och vissa yrkesexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen.

Bestämmelser

Examen regleras via högskoleförordningen(SFS 1993:100) samt den lokala examensordningen.

Styrdokument

Den nya lokala examensordningen vid Luleå tekniska universitet fastslogs av rektor 2007-06-20 och är reviderad 2011-05-04, se nedan.