Avslutningshögtid

Avslutningshögtider

Under året arrangerar Luleå tekniska universitet och studentkårerna avslutningsfestligheter för de studenter som är på väg att avsluta eller har avslutat sina studier.

Vi vill under högtidliga former tacka studenter för studietiden och ge studenterna en möjlighet att avsluta sin studietid vid universitetet tillsammans med sina studiekamrater och anhöriga.

Luleå

Avslutningshögtiderna äger rum vid tre tillfällen på campus i Luleå. De tekniska utbildningarna har sin högtid, Av4ningen, i november. Utbildningar som tillhör filosofiska fakulteten har sin högtid, Islossningen, i januari och maj.

Högtiden inleds med en ceremoni på dagen och avslutas med en exklusiv bankett. Vid ceremonin, som inramas av musik och tal, får studenterna motta diplom och Ltu-nål. Detta är en möjlighet för universitetet och kårerna att tacka studenterna för studietiden och ett tillfälle för studenterna att avsluta sina studier under festliga former tillsammans med studiekamrater och anhöriga.

Kontaktperson:
Åsa Hugosson
asa.hugosson@ltu.se

Piteå - anmäl dig senast 20 maj

Avslutningshögtiden i Piteå för studenter som avslutar sin utbildning 2018 äger rum

fredag 1 juni i Studio Acusticum med start kl 11.

Vid ceremonin, som inramas av musik och tal, får studenterna motta diplom, ros och LTU-nål. Detta är en möjlighet för universitetet och kårerna att tacka studenterna för studietiden och ett tillfälle för studenterna att avsluta sina studier under festliga former tillsammans med studiekamrater och anhöriga.

Hur är dagen upplagd?

08.30-09.30 ca Examensfrukost: Piteå Science Park bjuder avgångsstudenterna på examensfrukost i restaurang 2Kök med start kl 8.30. Ni hämtar biljetter hos 2Kök senast 25 maj. Anhöriga och vänner kan köpa biljett för 90 kr.

09.30-10.45 Mingel i Studio Acusticums foajé med cider och tilltugg för alla. Visning av filmer från SMASK, inslag från tv-journalisterna m m.

10.00-10.15 Studenterna förflyttar sig till Studio Acusticum för genomgång av ceremonin. Alla på plats senast 10.15.

10.45-11.00 Publiken släpps in.

11.00-12.00 Avslutningsceremoni

Anmäl dig och dina gäster till ceremonin via formuläret senast söndag 20 maj. Till avgångsfrukosten hämtar du biljett i 2Kök.

Kontaktperson:
Eva Riklund
eva.riklund@ltu.se

 

Skellefteå

Avslutningshögtiden i Skellefteå äger rum i månadsskiftet maj/juni.

Vid Ceremonin, som leds av Rektors Rådgivare och inramas av musik och tal, får studenterna motta diplom och LTU-nål.

Ceremonin ger universitetet och kårerna en möjlighet att tacka studenterna för studietiden. Fotografering och mingel efter ceremonin.

Kontaktperson: 
Monica Tjerngren
Monica.Tjerngren@ltu.se