Hur går Av4ningens ceremonin till?

Publicerad: 26 oktober 2017

Ceremonin inleds och inramas av musik och därefter talar rektor eller prorektor och kårordförande. Efter talen vidtar utdelning av diplom och Ltu-nål.

Nål och diplom delas ut till ungefär 15-20 studenter i taget, studenterna ropas upp en och en. Efter varje utdelningsomgång finns det möjlighet för gäster att fotografera.

Ceremonin tar cirka 1 timme.