Hur många gäster kan jag bjuda in till Av4ningen?

Publicerad: 26 oktober 2017

Vi försöker bereda plats för alla och sätter ingen gräns för din anmälan av gäster till ceremonin och banketten.

Om platserna inte räcker till alla anmälda avgångsstudenter tar vi kontakt med de som anmält många gäster och ber dem prioritera.