Vad innebär avslutningshögtiden Av4ningen?

Publicerad: 26 oktober 2017

En festlighet där universitetet och studentkåren under högtidliga former tackar studenterna för studietiden och ger studenterna en möjlighet att, under festliga former, avsluta sin studietid vid universitetet tillsammans med sina
studiekamrater.

Högtiden består av en ceremoni som universitetet arrangerar och en bankett som Teknologkåren arrangerar.

Ceremonin äger rum i Aula Aurora, D-huset, och banketten äger rum på STUK, C-huset.