Piteå

Avslutningshögtiden i Piteå äger rum i månadsskiftet maj/juni.

Information kommer att publiceras under vår terminen.

Kontaktperson:
Eva Riklund
eva.riklund@ltu.se