Examensarbete

Upplägget på ett examensarbete varierar beroende på vilket program du läser. Det är vanligt att man skriver en självständig uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå men examensarbeten förekommer också i andra former, exempelvis på de konstnärliga utbildningarna. Att skriva examensarbete skiljer sig ofta från de undervisnings- och studiesituationer som du tidigare stött på. Det är till exempel vanligt med enskild handledning eller handledning i mindre grupper och kraven på att arbeta självständigt är ofta högre, vilket betyder att du behöver planera och strukturera ditt arbete.

Att göra ett exjobb vid din institution

En examensarbete kan se olika ut beroende på vilken institution som din utbildning hör till. Nedan så finner du vad som gäller för just din utbildning.

Luleå tekniska universitet har fastställt gemensamma riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete). Dessa visar minimikraven som ställs, men ersätter inte de krav som varje enskild kurs ställer.

Söka

I bibliotekets söksystem kan du söka information till ditt examensarbete.

Sök i bibliotekets sökruta eller i databaser. 
Ta hjälp av ämnesguiderna för att få tips på databaser och sökord som passar ditt ämne. 
Om du behöver hjälp med din sökning kan du besöka bibliotekets drop-in eller boka handledning med en bibliotekarie. 

Registrera examensarbete

När ditt examensarbete är klart och godkänt ska det registreras i publikationsdatabasen. Du behöver ha ett omslag samt filen i PDF-format och eventuell film, musikfil eller annan bilaga tillgängligt.

Tänk på att du måste ha upphovsrätt eller upphovsmannens tillstånd om du använder en bild/film/musikfil i ditt arbete.

Du väljer själv om du vill publicera ditt examensarbete offentligt, dvs. om du vill göra det tillgängligt via Google och andra sökmotorer. Det är ett bra sätt att marknadsföra dina kunskaper och kompetenser.

När du har registrerat arbetet kommer den att kontrolleras av utbildningsadministratör och bibliotekarie innan den publiceras. Det är viktigt att du fyller i din e-postadress när du registrerar ditt examensarbete.
Detta för att du ska kunna få en bekräftelse när arbetet har registrerats och publicerats.

Beställ kopia av examensarbetet

Använd beställningsformuläret nedan vid beställning

Priser per sida för tryckning av ex-jobb:
Startkostnad: 160 kr
Svart-vit: 0:95 kr/ sid
Färg: 2:99 kr/ sid

Tillkommer:
Masterbindning: 30 kr/ st.

Rådgör med din institution om det är du som student eller institutionen som ska beställa tryckning av exjobbet. Moms på 6% tillkommer samt eventuell fraktkostnad.