Examensarbete

Upplägget på ett examensarbete varierar beroende på vilket program du läser. Det är vanligt att man skriver en självständig uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå men examensarbeten förekommer också i andra former, exempelvis på de konstnärliga utbildningarna. Att skriva examensarbete skiljer sig ofta från de undervisnings- och studiesituationer som du tidigare stött på. Det är till exempel vanligt med enskild handledning eller handledning i mindre grupper och kraven på att arbeta självständigt är ofta högre, vilket betyder att du behöver planera och strukturera ditt arbete.

Att göra ett exjobb vid din institution

En examensarbete kan se olika ut beroende på vilken institution som din utbildning hör till. Nedan så finner du vad som gäller för just din utbildning.

Luleå tekniska universitet har fastställt gemensamma riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete). Dessa visar minimikraven som ställs, men ersätter inte de krav som varje enskild kurs ställer.

Söka

I bibliotekets söksystem kan du söka information till ditt examensarbete.

Sök i bibliotekets sökruta eller i databaser. 
Ta hjälp av ämnesguiderna för att få tips på databaser och sökord som passar ditt ämne. 
Om du behöver hjälp med din sökning kan du besöka bibliotekets drop-in eller boka handledning med en bibliotekarie. 

Registrera examensarbete

När ditt examensarbete är klart och godkänt ska det registreras i publikationsdatabasen (DiVA). Din registrering kommer att kontrolleras av utbildningsadministratör och bibliotekarie innan publicering.

Det första du ska göra är att skapa ett omslag. För detta behöver du ha ditt examensarbete i PDF-format.

När ditt examensarbete har ett omslag är det dags att registrera in examensarbetet i publikationsdatabasen. Följ instruktionerna i manualen för att säkerställa att allting blir rätt.

Det är viktigt att du anger din e-postadress så att du får en bekräftelse efter registreringen!

Ha eventuella filmer, musikfiler och/eller andra bilagor tillgängligt då du även har möjlighet att ladda upp dem tillsammans med examensarbetet. Tänk på att du måste ha upphovsrätt eller upphovsmannens tillstånd om du använder bild/film/musik i ditt arbete.

Du väljer själv om du vill publicera examensarbetet offentligt, dvs. om du vill göra pdf:en tillgängligt via Google och andra sökmotorer. Att publicera sin studentuppsats offentligt är ett bra sätt att marknadsföra dina kunskaper och kompetenser.

Om du har några frågor kring din registrering är du välkommen att kontakta oss.
Tänk på att vi har många examensarbeten att kontrollera och att behandlingstiden kan ta upp till fyra veckor.

Beställ kopia av examensarbetet

Använd beställningsformuläret nedan vid beställning

Priser per sida för tryckning av ex-jobb:
Startkostnad: 220 kr
Svart-vit: 1:04 kr/ sid
Färg: 3:30 kr/ sid

Tillkommer:
Masterbindning: 30 kr/ st.

Rådgör med din institution om det är du som student eller institutionen som ska beställa tryckning av exjobbet. Moms på 6% tillkommer samt eventuell fraktkostnad.